259
St. 4
260
St. 2
261
St. 3-

Władysław IV Waza, talar 1633, Toruń

cena końcowa
3 400 PLN
262
St. 3-
263
GCN XF40
264
PCGS XF Details

Władysław IV Waza, talar 1637, Toruń

cena końcowa
4 900 PLN