1047
St. 2+
1048
St. 3+
1049
St. 3
1050
St. 2-
1051
St. 3
1052
St. 2+
1054
St. 2+