PRL i III RP, zestaw 388 prób niklowych w drewnianej skrzyni NBP

PRL i III RP, zestaw 388 prób niklowych w drewnianej skrzyni NBP
PRL i III RP, zestaw 388 prób niklowych w drewnianej skrzyni NBP
stan zachowania
1
cena wywoławcza
200 000 PLN
cena końcowa
216 000 PLN

Zestaw obejmuje monety od 1949 do 1994 roku. Całość znajduje się w pięknej, drewnianej skrzyni prezentowej NBP specjalnie przygotowanej do tego zestawu. Dołączony jest również certyfikat NBP. Z naszych informacji wynika, iż tego typu skrzynie były na początku XXI wieku prezentami od Prezesa NBP Leszka Balcerowicza dla osób, które odegrały istotną rolę w kształtowaniu polskiego systemu finansowego i polityki pieniężnej. Do tej pory nigdy nie spotkaliśmy w handlu tego zestawu w komplecie. Dwukrotnie oferowane były jedynie same skrzynie bez monet. Ilość zestawów rozdanych w tej formie jest nieznana, jednak prawdopodobnie nie przekracza kilku/kilkunastu sztuk, z których część została już zdekompletowana.

Próby niklowe były wybijane przez Mennicę Państwową w Warszawie od wczesnych lat 60-tych XX wieku, aż do roku 1994. Monety datowane na wcześniejsze lata zostały wtórnie wybite w latach 60-tych. Celem ich powstania było ukazanie typologiczne wszystkich monet polskich produkowanych w tym okresie przez Mennicę. Zbiór ten obejmuje zarówno próby monet obiegowych, kolekcjonerskich, próbnych kolekcjonerskich, ale również około 60 projektów, których produkcja zakończyła się właśnie na etapie prób niklowych, jak na przykład jedyna moneta z PRL-u, na której awersie znajduje się orzeł w koronie (10 zł z Kazimierzem Wielkim z 1964 roku - Parchimowicz P242). Taka moneta oczywiście nie miała szans trafić do normalnego obiegu. Najczęściej takie właśnie typy monet są traktowane przez kolekcjonerów z największym zainteresowaniem. Nakład każdej z prób był określony na 500 sztuk, z czego połowa trafiała do wybranych kolekcjonerów będących członkami Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Druga połowa pozostawała w dyspozycji NBP. Monety te trafiały do muzeów, galerii i instytucji publicznych. Część z nich została również przyznana w formie prezentów, tak jak oferowany tu zestaw. Niewątpliwą jego zaletą jest fakt, iż monety wchodzące w jego skład pochodzą bezpośrednio z zapasów NBP. Wszystkie są w pięknych, menniczych lub około-menniczych stanach zachowania. Wymiary skrzyni: 51 cm szerokości, 45 cm wysokości i 35 cm głębokości. Całość wraz z monetami waży ponad 26 kg. Wielce ciekawy i efektowny zestaw.

Szczegółowe zdjęcia znajdują się w katalogu internetowym na stronie www.onebid.plStan zachowania
1

twoje notatki

brak