287
NGC MS64

PRL, 5 groszy 1958, PRÓBA, mosiądz

aktualna cena
2   600 PLN
288
NGC MS63

PRL, 20 groszy 1957, PRÓBA, mosiądz

aktualna cena
1   500 PLN
289
NGC MS64

PRL, 50 groszy 1957, PRÓBA, mosiądz

aktualna cena
3   650 PLN
290
St. 2
291
St. 2/2+
292
NGC MS64
294
NGC MS64
298
St. 1/1-