394
St. 2
395
St. 3

II RP, Odznaka Wojsk Wielkopolskich

cena końcowa
~83 EUR